Nieuws

27-05-2024

Dokter Bijkerk (update)

Dokter Bijkerk heeft tijdens een fietsongeval in maart nekletsel opgelopen. Hij herstelt goed, en bouwt heel langzaam zijn spreekuur weer op. Wilt u contact met dokter Bijkerk, dan kan dat in eerste instantie online. Via MijnGezondheid.net of Spreekuur.nl. De meeste medische vragen kan dokter Bijkerk online aan u beantwoorden. Mocht het echt nodig zijn om u op het spreekuur in de praktijk te zien, dan geeft hij dit aan. Het kan zijn dat u dan een andere arts te spreken krijgt. We proberen invallers te vinden, maar door het personeelstekort in de zorg lukt dit niet altijd.

Dank u wel voor uw begrip.

23-04-2024

Artsen slaan alarm

Alle ouders en verzorgers hebben het recht om deze vier feiten over vapen te kennen. De tabaksindustrie vertelt dit niet, wij daarom wel:

 1. Uit veel vapes komt meer giftige en verslavende nicotine dan uit een heel pakje sigaretten;
 2. Nicotine verstoort de ontwikkeling van hersenen en dat is onherstelbaar;
 3. Nicotine vergroot de kans op verschillende psychische problemen;
 4. Vapende jongeren gaan drie keer zo snel sigaretten roken.

Zie voor meer informatie en filmpjes: https://artsenslaanalarm.nl/

26-03-2024

Nieuwe arts Ilse Zuijdwijk heeft oog voor leefstijl

Dokter Zuijdwijk is er even tussenuit geweest, maar heeft veel zin om haar vak als basisarts weer uit te oefenen. En wij zijn verheugd dat zij voor onze praktijk heeft gekozen om dat te doen. De eerste paar maanden start dokter Zuijdwijk met opbouwen, onder begeleiding van dokter Bijkerk, en ze hoopt op termijn zich op specifieke aandachtsgebieden te richten. In het verleden werkte zij al bij een huisartsenpraktijk, consultatiebureau en in de ggz. Bij Panta Rhei gaat zij zich richten op de alledaagse en enkelvoudige medische klachten. Ze leert u graag kennen om te kijken hoe uw klachten het beste kunnen worden behandeld. Daarbij zal zij haar passie voor leefstijl, als daar behoefte aan is, met u delen. Dokter Zuijdwijk: “Ik ben betrokken en heb respect en vertrouwen hoog in het vaandel staan. Ik wil daarom op een eerlijke en open wijze met u samenwerken aan uw gezondheid”

02-02-2024

Vriendelijke doktersassistente met ruime ervaring

Het Panta Rhei-team wordt half februari versterkt met de komst van doktersassistente Saskia. Saskia is vriendelijk en meedenkend en brengt veel ervaring naar de praktijk. Al ruim 20 jaar werkt zij als doktersassistente en verricht zijn alle werkzaamheden die bij die functie horen: telefoon, balie, online, administratie en een eigen spreekuur voor oren uitspuiten, wratten aanstippen et cetera. Saskia verwacht bij Panta Rhei een fijne werksfeer. Ze weet dat het druk is in de gezondheidszorg en hoopt dat mensen er begrip voor hebben. Saskia gaat in ieder geval alles eraan doen om iedereen met een zorgvraag op de beste mogelijk manier te helpen. Met geduld, tact en oog voor mens.

08-12-2023

Bereid u voor op een spoedgeval

In het geval van spoed heeft u snel de juiste zorg nodig. Het kan lastig zijn om de juiste acute zorgaanbieder te kiezen: de huisarts, huisartsenspoedpost of ambulancezorg (112). En het is belangrijk dat u geïnformeerd bent over de verschillende acute zorgaanbieders en de wijze waarop je die kunt benaderen. Zo krijgt u eerder de juiste zorg, of het juiste zorgadvies, passend bij uw zorgvraag. Dit draagt bij aan het verminderen van de druk op de (acute) zorg.

27 november 2023

Einddatum COVID-19 vaccinatiecampagne 2023 vastgesteld op 22 december

Voor de mensen die in de doelgroepen van de najaarsronde vallen, is het tot 22 december 2023 mogelijk om de coronaprik te halen. Voor zwangeren blijft de coronaprik in 2024 beschikbaar, evenals voor personen die door hun behandelaar zijn verwezen, zoals volwassenen en kinderen uit medisch hoogrisicogroepen, zoals bijvoorbeeld mensen met een ernstige afweerstoornis).

Komen patiënten in aanmerking voor de coronaprik dat kunnen ze tot en met 22 december 2023 terecht bij de GGD na een online afspraak op planjeprik.nl of een telefonische afspraak via 0800-7070. Bij een beperking of ernstige ziekte kunnen mensen contact opnemen met de GGD via 0800-2077. Patiënten kunnen tot en met 8 december 2023 een afspraak maken. 

Uw huisarts heeft geen enkele rol bij de coronavaccinatie.

11-09-2023

Landelijke verwijsafspraken

We informeren u graag over de verwijsafspraken die gemaakt zijn tussen alle zorgaanbieders. Als huisartsenpraktijk krijgen wij regelmatig een verzoek om een verwijzing. In een aantal gevallen is een verwijzing niet nodig of moet deze door de specialist zelf worden opgesteld. Twijfelt u, neem gerust een kijkje op www.verwijsafspraken.nl.

10-08-2023

Online spreekuur

Vanaf november 2023 bieden wij een online spreekuur aan via Spreekuur.nl. Door zelf vragen te beantwoorden over uw klachten en eventueel foto’s te delen, ontvangt u van onze zorgverleners een persoonlijk advies.  U bent sneller geholpen, want u hoeft niet in de (telefonische) wachtrij te staan en u bent minder afhankelijk van onze openingstijden. Bovendien is de reactie passend bij uw klachten/vragen. En wie weet, is een bezoek aan de praktijk niet eens nodig.

Het online spreekuur vervangt de mogelijkheid tot het sturen van een bericht aan uw  zorgverlener.

12 juli 2023

Gezonde traktatie

Vandaag zijn wij door de Huisartsen Zorggroep Breda verrast met een gezonde traktatie. Wij ontvingen de krat boordevol fruit omdat uit een door hun uitgevoerde scan  blijkt dat onze praktijk digitaal gezond is. Wij voldoen aan de eisen die de huidige tijd stelt aan ict. Natuurlijk zijn we er trots op dat onze dagelijkse inzet voor kwaliteit wordt erkend. U profiteert daar ook van, want we hebben de krat in de wachtkamer geplaatst. Eet smakelijk en gezond!

26-01-2023

Verminderen wachttijd aan de telefoon

We merken dat de wachttijden aan de telefoon lang zijn, dat vinden wij onwenselijk. Daarom hebben wij maatregelen getroffen. U kunt vanaf vandaag in de ochtenden bij een lange wachtrij aan de telefoon kiezen om een terugbelverzoek achter te laten. De assistente belt u op het afgesproken tijdstip terug. Zij kan u dan de tijd en aandacht schenken die nodig is. U heeft ook de keuze om te blijven wachten.

Hoe werkt het?

Als de wachtrij aan de telefoon tussen 08.00-12.00 uur lang wordt of als u ná 12.00 uur met onze praktijk belt, krijgt u een bandje te horen met de optie om een terugbelverzoek te plaatsen. U volgt de stappen en spreekt een voicemail in met uw naam, geboortedatum en de reden dat u teruggebeld wilt worden. Daarna heeft u de mogelijkheid om een keuze te maken wanneer u teruggebeld wilt worden. er zijn verschillende tijdsblokken beschikbaar zodat u u kunt bepalen welke tijd u het beste schikt. U wordt dan door de assistente teruggebeld in het door u aangegeven tijdsblok.

Voor veel gezondheidszaken is telefonisch contact niet per sé noodzakelijk. U kunt 24/7 terecht op MijnGezondheid.net voor het aanvragen van herhaalmedicatie, plannen van een afspraak, een bericht versturen aan de huisarts, het inzien van labuitslagen of uw dossier.

TIP: Neem – voordat u de assistente belt – een kijkje op www.thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid. Onze assistenten gebruiken dit ook bij het geven van advies aan u.

Voor medische spoedgevallen blijven wij de gehele dag telefonisch bereikbaar.

9 juni 2022

Bij ons kunt u een PGO gebruiken

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of website. In een PGO kunt u verbinding maken met de computer van uw zorgverleners. Zoals van de huisarts, het ziekenhuis of een therapeut. Zo haalt u een kopie van uw medische gegevens op en zet je deze in uw PGO. Dit maakt een PGO anders dan een patiëntportaal. In ons portaal MijnGezondheid.net ziet u alleen informatie van Huisartsenpraktijk Panta Rhei. In een PGO kunt u ook informatie van andere zorgverleners ophalen.

Wij vinden het belangrijk dat u overzicht hebt over al jouw medische gegevens. Meer informatie over het gebruik van een PGO treft u elders op onze website aan, klik hier.

Update september 2022:

Ook het Amphia Ziekenhuis biedt de mogelijkheid uw gegevens te verzamelen in uw PGO.

3 juni 2022

Zorg voor elkaar Breda

Voor vragen over uw gezondheid en ziekten kunt u bij onze huisartsenpraktijk terecht. Heeft u een vraag over hulp of over zorg dan kunt u terecht bij de organisatie Zorg voor Elkaar. Bij Zorg voor Elkaar Breda werkt iedereen samen: inwoners, vrijwilligers, organisaties én de gemeente. Denk hierbij aan:

 • maatschappelijk werkers
 • huishoudelijke hulpen
 • wijkverzorgenden en wijkverpleging
 • Wmo-klantmanagers
 • consulenten (raadgevers) die cliënten ondersteunen en begeleiden
 • mensen die mantelzorgers ondersteunen
 • sociaal werkers in de wijken
 • vele vrijwilligers op allerlei gebieden

Kijk voor meer informatie op: https://zorgvoorelkaarbreda.nl/

06-04-2021

Keurmerk Nederlands Huisartsen Genootschap weer voor 3 jaar toegekend

Alsof het jaar al niet enerverend genoeg was, heeft een aantal weken geleden de audit plaatsgevonden voor de NHG Praktijkaccreditatie. En weer heeft Huisartsenpraktijk Panta Rhei deze succesvol doorlopen en mogen wij ook de komende 3 jaar het keurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NPA) dragen. Al sinds 2014 draagt Huisartsenpraktijk Panta Rhei dit keurmerk.
Een praktijk die het keurmerk van NPA draagt, voldoet aan de normen voor huisartsenzorg. Dit betekent dat u erop kan vertrouwen dat de praktijk goed is georganiseerd. Ook betekent dit dat de praktijk zich blijft ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen.

30-12-2020

Kijk bij doorverwijzing goed uw zorgpolis na voor vergoeding

Het einde van het jaar is voor veel mensen hét moment om een andere zorgverzekering te overwegen. En de keuze is reuze. Veel zorgverzekeraars bieden verschillende zorgpolissen aan. Ieder met hun eigen voorwaarden en premie. Voor onze medewerkers is het onmogelijk om de inhoud van alle zorgpolissen te kennen. Wij raden u aan bij een doorverwijzing van uw huisarts goed de polisvoorwaarden na te kijken of kosten worden vergoed door uw zorgverzekering. 

Geneeskundige zorg door de huisarts, praktijkassistent en praktijkondersteuner vallen onder het basispakket en worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Informatie over het basispakket en wat daaronder valt, leest u op de website van de Rijksoverheid. Neem voor informatie over uw eigen situatie contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Meer informatie vind u ook op de website: www.ikregelmijnzorggoed.nl

01-07-2020

Online inzage medisch dossier

Per vandaag is het mogelijk online inzage te krijgen in uw medisch dossier van de huisarts. Gewoon thuis via de eigen telefoon of computer: via de online patiëntomgeving MijnGezondheid.net. Hierdoor wordt het makkelijker om samen met de huisarts te praten over de eigen gezondheid en om een keuze te maken over de behandeling.

De medische gegevens zijn goed beveiligd. Alleen de medewerkers van de huisartsenpraktijk en u als patiënt heeft toegang tot de gegevens. Wees voorzichtig met het geven van medische gegevens aan anderen en deel nooit zomaar gegevens aan bedrijven die daarom vragen. Heeft u vragen over de inhoud van uw dossier, dan kunt u deze stellen middels het eConsult in MijnGezondheid.net.

Voor het eerste gebruik dient u zich te aan te melden. Klik hier voor meer informatie en de werkwijze.