Praktijkassistenten

De praktijkassistente staat u als eerste te woord. Zij maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonisch terugbelspreekuur. Onze praktijkassistenten zijn zeer deskundig en weten het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen, recepten. De praktijkassistentes houden een eigen spreekuur. Hun werkzaamheden bestaan uit:

  • bloedprikken en injecties geven
  • wonden verbinden
  • hechtingen verwijderen
  • oren uitspuiten
  • het doen van urinecontroles
  • uitstrijkjes maken
  • wrattenspreekuur

De praktijkassistentes zijn bevoegd en bekwaam om deze verrichtingen uit te voeren en hebben geheimhoudingsplicht. Voor deze handelingen moet u met de assistente een afspraak maken. Voor een urinecontrole ontvangen de assistentes de urine graag voor 10 uur ’s ochtends, samen met een ingevulde Vragenlijst Urineweginfecties (link volgt binnenkort).

Team van praktijkassistenten

Geraldine van Arneman

Asma Aynaou

Esther Merks-Jacobs

Yvonne Martens