Afspraak makeN

Wij werken alleen volgens afspraak. 

Per afspraak reserveren wij 15 minuten en wordt één vraag voor één persoon behandeld. Heeft u meer dan één vraag, dan verzoeken wij u dit aan te geven bij het maken van de afspraak.

Spoedeisende vragen krijgen altijd dezelfde dag aandacht van uw huisarts.

Bij het maken van een afspraak vraagt de praktijkassistent naar de reden van uw contact. Ze is opgeleid om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten.

Veel betrouwbare medische informatie is te vinden op de website www.thuisarts.nl

Twijfelt u of een afspraak op het spreekuur nodig is, krijg via Moet ik naar de dokter binnen 1 minuut advies wat u het beste doet.

Online

Klik HIER voor een online consult.

24 uur per dag en 7 dagen per week kunt u terecht in uw eigen beveiligde patiënten-omgeving MijnGezondheid.net voor:

  • Aanvragen herhaalrecepten
  • Inzage labuitslagen
  • Afspraak plannen
  • Inzage medisch dossier

Via telefoon

Voor het maken van een afspraak belt u op werkdagen tussen 8 en 12 uur ‘s ochtends 076 521 28 19.

In de middag richten de praktijkassistenten zich op hun eigen spreekuur en administratieve taken. Voor spoed zijn wij wel telefonisch bereikbaar tussen 12.00 en 17.00 uur.

Wilt u het telefoongesprek zo kort mogelijk houden, zodat we ook voor anderen goed bereikbaar zijn?