Praktijkassistenten

Asma Aynaou

Ingrid Barber-Janssen

Öznur Guldal-Dikmen

Esther Merks-Jacobs

De praktijkassistente is het hart van onze praktijk en staat u als eerste te woord. Zij maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonisch terugbelspreekuur. De assistenten beoordelen wat de ernst is, wat prioriteit heeft en hoeveel tijd de zorg rondom deze vraag kost. Dit doen wij om de wachttijden zo kort mogelijk houden, zodat iedere persoon de juiste zorg op het juiste moment krijgt bij de juiste hulpverlener.

Onze praktijkassistenten zijn zeer deskundig en weten het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen, recepten.
De praktijkassistentes houden een eigen spreekuur. Hun werkzaamheden bestaan uit:

  • bloedprikken en injecties geven
  • wonden verbinden
  • hechtingen verwijderen
  • oren uitspuiten
  • urine controleren
  • uitstrijkjes maken
  • wratten aanstippen

De praktijkassistentes zijn bevoegd en bekwaam om deze verrichtingen uit te voeren en hebben geheimhoudingsplicht. Voor deze handelingen moet u met de assistente een afspraak maken. Voor een urinecontrole ontvangen de assistentes de urine graag voor 10 uur ’s ochtends, samen met een ingevulde Vragenlijst urineweginfecties .