Hart- en vaatziekten

De zorgprogramma’s hart- en vaatziekten (HVZ) en verhoogd vasculair risico (VVR) zijn er voor patiënten met problemen aan hun hart en bloedvaten. We volgen de zorgstandaard van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Patiëntinformatie vindt u op de website van de Harteraad (voorheen Hart- en Vaatgroep) en de Hartstichting.

Dit zorgprogramma is gericht op iemand met een hart- of vaatziekte die hiervoor onder behandeling is bij één van onze huisartsen. Lees meer in de patiëntfolder over hart- en vaatziekten.

Behandeling bij een specialist in het ziekenhuis valt niet onder dit zorgprogramma. De huisarts is hoofdbehandelaar voor de zorgprogamma’s HVZ en VVR en in onze praktijk wordt het onder zijn supervisie uitgevoerd door de praktijkondersteuners somatiek. Indien nodig schakelen wij onderstaande zorgverleners in.

Diëtist

Begeleidt een persoon met hart- en vaatziekte in het vinden van een gezond voedingspatroon passend bij zijn situatie en voorkeuren. 

Internist Amphia Ziekenhuis

Adviseert de huisarts in complexe situaties.

Asma Aynaou

Praktijkondersteuner Somatiek Asma Aynaou is bij Huisartsenpraktijk Panta Rhei gespecialiseerd in de zorg omtrent Hart- en vaatziekten.