Andere huisarts kiezen

In Nederland kennen we een groot voorrecht: eigen artsenkeuze. Dit betekent dat u zelf uw arts mag kiezen. In een handreiking opgesteld door Patiëntenfederatie Nederland (NCPF) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) staat beschreven wanneer en hoe u kan kiezen voor een andere huisarts en wat te doen als het niet lukt. De folder is geschreven voor de patiënt én voor de huisarts.

Via de website: https://www.kiesuwhuisarts.nl kunt u zoeken naar een huisarts(enpraktijk) bij u in de buurt.