Andere huisarts kiezen

In Nederland kennen we een groot voorrecht: eigen artsenkeuze. Dit betekent dat u zelf uw arts mag kiezen. In een handreiking opgesteld door Patiëntenfederatie Nederland (NCPF) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) staat beschreven wanneer en hoe u kan kiezen voor een andere huisarts en wat te doen als het niet lukt. De folder is geschreven voor de patiënt én voor de huisarts.

Inschrijven

Uitgangspunt van de handreiking is dat de patiënt zich in principe bij de huisarts van keuze moet kunnen inschrijven. Er zijn echter drie situaties waarin huisarts en patiënt gezamenlijk kunnen besluiten om van inschrijving af te zien. Bijvoorbeeld als de praktijk vol is. Of als er een te grote afstand is tussen het woonadres van de patiënt en de huisartspraktijk. Tenslotte kunnen huisarts en patiënt principiële verschillen hebben in visie over de zorgverlening (denk aan euthanasie, alternatieve geneeswijzen). Van belang is dat huisarts en patiënt uiteindelijk gezamenlijk besluiten of de patiënt zich inschrijft bij de huisarts.

Overstappen

Een verhuizing van een patiënt kan een reden zijn om een andere huisarts te kiezen. Ook kan het zijn dat de patiënt ontevreden is over de huidige huisarts. In de brochure worden de stappen beschreven die de patiënt kan nemen bij het kiezen van een andere huisarts. Patiënten krijgen antwoord op vragen als ‘wat kunt u van een huisarts verwachten, hoe vindt u een huisarts in de buurt, hoe verandert u definitief van huisarts en wat kunt u doen als het overstappen niet goed verloopt.’

 

Via de website: https://www.kiesuwhuisarts.nl kunt u zoeken naar een huisarts(enpraktijk) bij u in de buurt.