Huisartsenzorg

Uw huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt voor uw gezondheidsproblemen. Als generalist kijkt hij wat de juiste zorg voor u is. Bij Huisartsenpraktijk Panta Rhei verlenen wij reguliere huisartsenzorg conform de richtlijnen van het Nederlandse Huisartsen Genootschap.

In onze praktijk werkt de huisarts niet alleen. Hij wordt ondersteund door een deskundig team van zorgprofessionals bestaande uit: praktijkassistenten, praktijkondersteuners somatiek, een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg, een verpleegkundig specialist en een huisarts in opleiding.
Voor diverse chronische aandoeningen werken wij nauw samen met andere zorg- en hulpverleners in zorgprogramma’s.

Een verpleegkundig specialist kan zelfstandig alledaagse/veelvoorkomende klachten behandelen, medicatie voorschrijven of verwijzen naar een specialist. Zij werkt zelfstandig en heeft veel kennis van zaken. Een VS combineert medische en verpleegkundige behandelingen, zoals bijvoorbeeld:

 • Klachten aan bewegingsapparaat
 • Huidklachten
 • Luchtwegklachten
 • Oor- of oogklachten
 • Anticonceptie

In onze praktijk voeren onze praktijkondersteuners onder supervisie van de huisarts de volgende zorgprogramma’s uit:

 • Astma
 • COPD
 • Diabetes
 • Hart- en Vaatziekten en Verhoogd Vasculair Risico
 • Ouderenzorg
 • Geestelijke Gezondheidszorg

De praktijkassistenten voeren zelfstandig ook veel taken uit namens de huisarts:

 • Bloedprikken en injecties geven
 • Wonden verbinden
 • Hechtingen verwijderen
 • Oren uitspuiten
 • Het doen van urinecontroles
 • Uitstrijkjes maken
 • Wratten aanstippen
 • Tapen

Alle zorgverleners in onze praktijk zijn bevoegd en bekwaam voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. Door regelmatige scholing onderhouden zij hun kennis en kunde. Allen hebben zij geheimhoudingsplicht.