Huisartsenzorg

Uw huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt voor uw gezondheidsproblemen. Als generalist bekijken wij wat de juiste zorg voor u is. 

In onze praktijk werken de huisartsen niet alleen. Een deskundig team van zorgprofessionals ondersteunt hen: praktijkassistenten, praktijkondersteuners somatiek en een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg. Voor diverse chronische aandoeningen werken wij nauw samen met andere zorg- en hulpverleners in zorgprogramma’s.

In onze praktijk voeren onze praktijkondersteuners onder supervisie van de huisarts de volgende zorgprogramma’s uit:

 • Astma
 • COPD
 • Diabetes
 • Hart- en Vaatziekten en Verhoogd Vasculair Risico
 • Ouderenzorg
 • Geestelijke Gezondheidszorg

De praktijkassistenten voeren zelfstandig veel taken uit namens de huisarts:

 • Bloedprikken en injecties geven
 • Wonden verbinden/verzorgen
 • Hechtingen verwijderen
 • Oren uitspuiten
 • Het doen van urinecontroles
 • Uitstrijkjes maken
 • Wratten aanstippen

Alle zorgverleners in onze praktijk zijn bevoegd en bekwaam voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. Door regelmatige scholing onderhouden zij hun kennis en kunde. Allen hebben zij geheimhoudingsplicht.