Inzage Medisch Dossier

Bijna iedereen komt weleens bij de huisarts. De huisarts doet onderzoek, geeft advies, en soms krijgt u medicijnen. Wilt u teruglezen wat de huisarts gezegd heeft? Dat kan op papier, elektronisch en sinds 1 juli 2020 ook online.

Uw huisarts zet uw medische gegevens in haar of zijn computer. Bijvoorbeeld het advies om meer te sporten, of uw medicijnen. U kunt deze medische gegevens ook zelf online lezen. Op uw telefoon of computer. U kiest een wachtwoord en u kunt zelf inloggen. Alleen u en de huisarts zien uw gegevens.

Wilt u weten wanneer uw huisarts u toegang geeft tot uw medische gegevens? Neem hiervoor contact op met uw huisarts.

Deze gegevens kunt u bijvoorbeeld online bekijken:

  • uitslag van een onderzoek, bijvoorbeeld van bloedonderzoek
  • het advies van uw huisarts
  • een brief voor bijvoorbeeld het ziekenhuis
  • een lijst met uw medicijnen
  • uw allergieën