Klachten en complimenten

U kunt er iets mee doen!

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts. Het kan echter voorkomen dat u over bepaalde zaken minder tevreden bent. Wij leren graag van uw ervaringen.

Niet tevreden?

Het Panta Rhei-team vindt het belangrijk om u zo goed mogelijk te helpen. Als u niet tevreden over ons bent of als u vindt dat iets beter kan, dan horen wij dit graag. Dat kan mondeling, maar ook per mail aan info@huisartsenpraktijkpantarhei.nl (let op: vermeld geen gevoelige informatie). We bieden u graag de mogelijkheid tot een gesprek aan. In dit gesprek luisteren wij naar uw ervaring en onderzoeken wij met u de mogelijkheden voor verbetering of oplossing. Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht vertrouwelijk bespreken met een klachtenfunctionaris. 

Klacht indienen

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met u naar een oplossing zoeken, zoals bemiddelen tussen u en uw huisarts of waarnemend huisarts. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris? Vult u dan het klachtenformulier in op de website van SKGE. U kunt ook eerst bellen naar 088 022 91 00. 

Stuurt u liever uw klacht per post? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar: 

SKGE, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
Voor vragen kunt u bellen naar 088 022 91 00. 

LET OP: Er zijn helaas ook commerciële partijen actief, die zichzelf promoten als tussenpartij voor patiënten die een klacht hebben. De informatie die zij op hun website geven, is vaak niet correct of onvolledig. Ook riskeert u onnodige kosten door u door hen te laten bijstaan.

Geschilleninstantie

Als u ook met hulp van de klachtenfunctionaris er echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u op www.skge.nl.