Links en formulieren

Handig

PRAKTIJKINFORMATIE in 1 oogopslag
Betrouwbare medische informatie: www.thuisarts.nl
Stel uw vraag: Spreekuur.nl
Online patiëntomgeving: www.MijnGezondheid.net
Hulpmiddel: www.moetiknaardedokter.nl

Breda

Zorg voor Elkaar: https://zorgvoorelkaarbreda.nl/
Huisartsenpost Breda: hapwb.nl
Ketenzorg en samenwerking huisartsen in Breda: www.hzgbreda.nl 
Laboratoriumonderzoek in Breda: https://www.star-shl.nl/patient/
Ziekenhuis Breda: https://www.amphia.nl/patienten-en-bezoekers

Algemeen

Toestemming geven/intrekken voor uitwisseling medische gegevens: www.volgjezorg.nl 
Informatie over online inzage medisch dossier: www.open-eerstelijn.nl
Informatie over NPA-keurmerk:  npacertificering.nl/patiënt/
Informatie over indienen van een klacht: www.skge.nl 
Zoek een nieuwe huisarts: www.kiesuwhuisarts.nl/
Nederlandse Patiënten Federatie: www.ncpf.nl
RIVM: www.rivm.nl 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport

Formulieren

Aanvraagformulier medische gegevens
Vragenlijst urineweginfecties