Nieuws

28-11-2023

Praktijk dicht

Dinsdag 29 november en dinsdag 19 december 2023 zijn we in de middag gesloten in verband met teamscholing.

Van 23 december 2023 tot en met 1 januari 2024 is de praktijk ook gesloten.

Tijdens onze sluiting kunt u voor dringende medische hulp tijdens kantooruren contact opnemen met de
huisartsengroep Tuinheuvel: 076 521 52 12. U hoort dan welke huisartsen er op dat moment waarnemen.
Buiten de kantooruren kunt u voor spoedeisende medische hulp terecht bij Huisartsenspoedpost Breda.

27 november 2023

Einddatum COVID-19 vaccinatiecampagne 2023 vastgesteld op 22 december

Voor de mensen die in de doelgroepen van de najaarsronde vallen, is het tot 22 december 2023 mogelijk om de coronaprik te halen. Voor zwangeren blijft de coronaprik in 2024 beschikbaar, evenals voor personen die door hun behandelaar zijn verwezen, zoals volwassenen en kinderen uit medisch hoogrisicogroepen, zoals bijvoorbeeld mensen met een ernstige afweerstoornis).

Komen patiënten in aanmerking voor de coronaprik dat kunnen ze tot en met 22 december 2023 terecht bij de GGD na een online afspraak op planjeprik.nl of een telefonische afspraak via 0800-7070. Bij een beperking of ernstige ziekte kunnen mensen contact opnemen met de GGD via 0800-2077. Patiënten kunnen tot en met 8 december 2023 een afspraak maken. 

Uw huisarts heeft geen enkele rol bij de coronavaccinatie.

11-09-2023

Landelijke verwijsafspraken

We informeren u graag over de verwijsafspraken die gemaakt zijn tussen alle zorgaanbieders. Als huisartsenpraktijk krijgen wij regelmatig een verzoek om een verwijzing. In een aantal gevallen is een verwijzing niet nodig of moet deze door de specialist zelf worden opgesteld. Twijfelt u, neem gerust een kijkje op www.verwijsafspraken.nl.

24-08-2023

Griepprik en pneumokokkenprik

Voor 1 oktober 2023 ontvangen mensen die dit jaar in onze praktijk in aanmerking komen voor een griepprik en/of pneumokkenprik een uitnodiging per post. Deze uitnodiging is persoonlijk en vermeld een datum en tijdstip waarop de prik in de huisartsenpraktijk gehaald kan worden. Lees verder …

10-08-2023

Online spreekuur

Vanaf november 2023 bieden wij een online spreekuur aan via Spreekuur.nl. Door zelf vragen te beantwoorden over uw klachten en eventueel foto’s te delen, ontvangt u van onze zorgverleners een persoonlijk advies.  U bent sneller geholpen, want u hoeft niet in de (telefonische) wachtrij te staan en u bent minder afhankelijk van onze openingstijden. Bovendien is de reactie passend bij uw klachten/vragen. En wie weet, is een bezoek aan de praktijk niet eens nodig.

Het online spreekuur vervangt de mogelijkheid tot het sturen van een bericht aan uw  zorgverlener.

12 juli 2023

Gezonde traktatie

Vandaag zijn wij door de Huisartsen Zorggroep Breda verrast met een gezonde traktatie. Wij ontvingen de krat boordevol fruit omdat uit een door hun uitgevoerde scan  blijkt dat onze praktijk digitaal gezond is. Wij voldoen aan de eisen die de huidige tijd stelt aan ict. Natuurlijk zijn we er trots op dat onze dagelijkse inzet voor kwaliteit wordt erkend. U profiteert daar ook van, want we hebben de krat in de wachtkamer geplaatst. Eet smakelijk en gezond!

26-04-2023

Dokter Van der Werff versterkt vanaf mei het Panta Rhei-team

Met de komst van de dokter Van der Werff zijn er elke dag 2 huisartsen werkzaam bij Panta Rhei. Dit is nodig om de hoge zorgvraag te blijven beantwoorden en onze patiënten op tijd de juiste zorg te verlenen. En dat is precies wat dokter Van der Werff zelf ook nastreeft: samen met u in gesprek om u passende zorg te bieden. Zij beschikt over de kennis en ervaring om u te kunnen motiveren om een stukje eigen verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen gezondheid. Dokter Van der Werff begeleidt u daarbij graag en kijkt er naar uit kennis te maken. Vanaf 1 mei is zij op dins- en woensdagen in de praktijk aanwezig voor het voeren van spreekuur, rijden van visites, doen van chirurgische ingreepjes en plaatsen van spiralen en implanons.

20-04-2023

Spoedgeval: Zo kiest u de juiste zorg

Veel mensen bellen in geval van ‘spoed’ direct met de huisartsenspoedpost, terwijl dit niet altijd noodzakelijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van online informatie op thuisarts.nl, of wachten tot de volgende werkdag om een afspraak te maken bij de eigen huisarts. Doordat deze mensen toch gebruik maken van acute zorg, zijn er langere wachttijden aan de telefoon bij de huisartsenpost en raakt de acute zorg sneller overbelast. Klik hier voor informatie wie u bij spoed moet bellen.

10-02-2023

Vergroenen pleintje voor praktijk

Onze buurtbewoners zijn een initiatief gestart om het pleintje voor onze praktijk te vergroenen. Ook de gemeente wil Breda met Stad in het Park meer op de kaart zetten als groene metropool, de achteruitgang van de biodiversiteit  terugdringen en meer water op een natuurlijke manier laten infiltreren.
In maart gaan de tegels  onder de bomen plaatsmaken voor een groenvak. Aan de rand van het groenvak wordt een haag toegevoegd. De buurtbewoners  worden na de aanleg zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. 
De praktijk blijft uiteraard toegankelijk, ook voor de hulpdiensten en aan parkeerplaatsen voor de fiets is gedacht. Hoewel verboden werd parkeren met de auto op het plein gedoogd. Door het groen is parkeren op het plein niet meer mogelijk. Het vergroenen van het plein draagt dus ook bij aan de verkeersveiligheid op de kruising Haagweg met Tuinzigtlaan.

26-01-2023

Verminderen wachttijd aan de telefoon

We merken dat de wachttijden aan de telefoon lang zijn, dat vinden wij onwenselijk. Daarom hebben wij maatregelen getroffen. U kunt vanaf vandaag in de ochtenden bij een lange wachtrij aan de telefoon kiezen om een terugbelverzoek achter te laten. De assistente belt u op het afgesproken tijdstip terug. Zij kan u dan de tijd en aandacht schenken die nodig is. U heeft ook de keuze om te blijven wachten.

Hoe werkt het?

Als de wachtrij aan de telefoon tussen 08.00-12.00 uur lang wordt of als u ná 12.00 uur met onze praktijk belt, krijgt u een bandje te horen met de optie om een terugbelverzoek te plaatsen. U volgt de stappen en spreekt een voicemail in met uw naam, geboortedatum en de reden dat u teruggebeld wilt worden. Daarna heeft u de mogelijkheid om een keuze te maken wanneer u teruggebeld wilt worden. er zijn verschillende tijdsblokken beschikbaar zodat u u kunt bepalen welke tijd u het beste schikt. U wordt dan door de assistente teruggebeld in het door u aangegeven tijdsblok.

Voor veel gezondheidszaken is telefonisch contact niet per sé noodzakelijk. U kunt 24/7 terecht op MijnGezondheid.net voor het aanvragen van herhaalmedicatie, plannen van een afspraak, een bericht versturen aan de huisarts, het inzien van labuitslagen of uw dossier.

TIP: Neem – voordat u de assistente belt – een kijkje op www.thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid. Onze assistenten gebruiken dit ook bij het geven van advies aan u.

Voor medische spoedgevallen blijven wij de gehele dag telefonisch bereikbaar.

9 juni 2022

Bij ons kunt u een PGO gebruiken

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of website. In een PGO kunt u verbinding maken met de computer van uw zorgverleners. Zoals van de huisarts, het ziekenhuis of een therapeut. Zo haalt u een kopie van uw medische gegevens op en zet je deze in uw PGO. Dit maakt een PGO anders dan een patiëntportaal. In ons portaal MijnGezondheid.net ziet u alleen informatie van Huisartsenpraktijk Panta Rhei. In een PGO kunt u ook informatie van andere zorgverleners ophalen.

Wij vinden het belangrijk dat u overzicht hebt over al jouw medische gegevens. Meer informatie over het gebruik van een PGO treft u elders op onze website aan, klik hier.

Update september 2022:

Ook het Amphia Ziekenhuis biedt de mogelijkheid uw gegevens te verzamelen in uw PGO.

3 juni 2022

Zorg voor elkaar Breda

Voor vragen over uw gezondheid en ziekten kunt u bij onze huisartsenpraktijk terecht. Heeft u een vraag over hulp of over zorg dan kunt u terecht bij de organisatie Zorg voor Elkaar. Bij Zorg voor Elkaar Breda werkt iedereen samen: inwoners, vrijwilligers, organisaties én de gemeente. Denk hierbij aan:

  • maatschappelijk werkers
  • huishoudelijke hulpen
  • wijkverzorgenden en wijkverpleging
  • Wmo-klantmanagers
  • consulenten (raadgevers) die cliënten ondersteunen en begeleiden
  • mensen die mantelzorgers ondersteunen
  • sociaal werkers in de wijken
  • vele vrijwilligers op allerlei gebieden

Kijk voor meer informatie op: https://zorgvoorelkaarbreda.nl/

06-04-2021

Keurmerk Nederlands Huisartsen Genootschap weer voor 3 jaar toegekend

Alsof het jaar al niet enerverend genoeg was, heeft een aantal weken geleden de audit plaatsgevonden voor de NHG Praktijkaccreditatie. En weer heeft Huisartsenpraktijk Panta Rhei deze succesvol doorlopen en mogen wij ook de komende 3 jaar het keurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NPA) dragen. Al sinds 2014 draagt Huisartsenpraktijk Panta Rhei dit keurmerk.
Een praktijk die het keurmerk van NPA draagt, voldoet aan de normen voor huisartsenzorg. Dit betekent dat u erop kan vertrouwen dat de praktijk goed is georganiseerd. Ook betekent dit dat de praktijk zich blijft ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen.

30-12-2020

Kijk bij doorverwijzing goed uw zorgpolis na voor vergoeding

Het einde van het jaar is voor veel mensen hét moment om een andere zorgverzekering te overwegen. En de keuze is reuze. Veel zorgverzekeraars bieden verschillende zorgpolissen aan. Ieder met hun eigen voorwaarden en premie. Voor onze medewerkers is het onmogelijk om de inhoud van alle zorgpolissen te kennen. Wij raden u aan bij een doorverwijzing van uw huisarts goed de polisvoorwaarden na te kijken of kosten worden vergoed door uw zorgverzekering. 

Geneeskundige zorg door de huisarts, praktijkassistent en praktijkondersteuner vallen onder het basispakket en worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Informatie over het basispakket en wat daaronder valt, leest u op de website van de Rijksoverheid. Neem voor informatie over uw eigen situatie contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Meer informatie vind u ook op de website: www.ikregelmijnzorggoed.nl

01-07-2020

Online inzage medisch dossier

Per vandaag is het mogelijk online inzage te krijgen in uw medisch dossier van de huisarts. Gewoon thuis via de eigen telefoon of computer: via de online patiëntomgeving MijnGezondheid.net. Hierdoor wordt het makkelijker om samen met de huisarts te praten over de eigen gezondheid en om een keuze te maken over de behandeling.

De medische gegevens zijn goed beveiligd. Alleen de medewerkers van de huisartsenpraktijk en u als patiënt heeft toegang tot de gegevens. Wees voorzichtig met het geven van medische gegevens aan anderen en deel nooit zomaar gegevens aan bedrijven die daarom vragen. Heeft u vragen over de inhoud van uw dossier, dan kunt u deze stellen middels het eConsult in MijnGezondheid.net.

Voor het eerste gebruik dient u zich te aan te melden. Klik hier voor meer informatie en de werkwijze.