Veelgestelde vragen over Coronavaccinaties en - bewijzen

Vaccinatiebewijs

Waar kan ik een bewijs van volledige vaccinatie verkrijgen?
Per 24 juni kan de CoronaCheck-app en -website van de Rijksoverheid worden gebruikt om een bewijs van volledige vaccinatie te krijgen. Dit geldt als u door onze praktijk bent gevaccineerd en uw vaccinaties in het register van het RIVM zijn opgenomen. Voor patiënten die daar niet in staan, wordt een uitzonderingsroute uitgewerkt. In dit bericht vertellen we u meer over het vaccinatiebewijs:
Het Digitaal Corona Certificaat (DCC) wordt vanaf 1 juli in Europa ingevoerd. Vanaf 24 juni kunt u het DCC aanmaken in de CoronaCheck-app. Uw DCC wordt vanaf 1 juli zichtbaar in de app. Vanaf 25 juni worden de reisadviezen op NederlandWereldwijd.nl aangepast met de meest actuele informatie over het DCC. Het 24/7 BZ Contactcenter is vanaf dan bereikbaar voor vragen hierover.
Iedereen die gevaccineerd is – of dat nu via de huisarts, GGD, ziekenhuis of elders is gegaan – kan via de CoronaCheck-app en - website een vaccinatiebewijs krijgen en dat tonen als ze bijvoorbeeld naar het buitenland willen reizen. Voorwaarde is dat zij volledig gevaccineerd zijn en dat hun vaccinatie geregistreerd staat in het CIMS-register.
Niet iedereen heeft toestemming gegeven om in het CIMS-register te worden geregistreerd. De overheid heeft besloten dat ook die mensen een bewijs van volledige vaccinatie moeten kunnen krijgen. De enige manier die daarvoor op dit moment is, is via degene die de vaccinatie heeft gezet en geregistreerd. Dat betekent dat u uitsluitend als u door ons bent gevaccineerd EN niet in het CIMS staat, bij ons kan aankloppen ná 1 juli 2021. Deze route is alleen bedoeld als uitzondering, voor mensen die niet in het CIMS-register staan. Voor alle anderen is er de app CoronaCheck, waarmee ze zelf op ieder moment hun QR-code als bewijs van vaccinatie kunnen verkrijgen.
De app CoronaCheck kan op termijn (waarschijnlijk vanaf half juli 2021) ook aantonen dat iemand een recente negatieve coronatestuitslag heeft gehad of dat iemand een covid-infectie heeft doorgemaakt. 

Ik zie mijn vaccinatie niet op de RIVM website?
Via de website https://www.rivm.nl/mijnrivm-vaccinaties (inloggen met DigiD) kunt u de registratie van uw vaccinaties inzien. Dit is geen bewijs van vaccinatie. Gebleken is dat de aansluiting tussen ons Huisarts Informatie Systeem (HIS) en het Covid-19 vaccinatie informatie- en monitoringssysteem (CIMS) van het RIVM nog niet volledig werkt. Dit is momenteel door beide partijen in onderzoek om op te lossen. Het kan dus voorkomen dat uw vaccinaties nog niet volledig worden weergegeven. Wij hebben van ons Huisarts Informatie Systeem te horen gekregen dat wij als praktijk alles goed geregistreerd hebben en momenteel geen bijdrage kunnen leveren aan de oplossing.

Kan ik een verklaring van de huisarts krijgen dat ik ben gevaccineerd?
U ontvangt van ons een coronavaccinatie registratiekaartje als u door ons bent gevaccineerd. Wij geven geen andere verklaringen af (ook niet in een andere taal). U kunt zelf de registraties van uw coronavaccinatie nagaan via https://www.rivm.nl/mijnrivm-vaccinaties (inloggen met DigiD). Dit overzicht is géén vaccinatiebewijs.

Kan ik van de huisarts een Verklaringen voor doorgemaakte covid krijgen?
Nee, dit soort verklaringen worden niet door de huisarts afgegeven. De overheid heeft gesteld dat het bewijs van een positieve testuitslag (en dus van doorgemaakte covid) uit het systeem van de GGD moet komen. Daarin staan alle positieve testen verzameld, omdat het verplicht is positieve coronatestuitslagen te melden bij de GGD, ook als de test door een andere testuitvoerder is uitgevoerd. Huisartsen hoeven dus niet dit soort verklaringen af te geven. Huisartsen hebben ook geen totaaloverzicht van de positieve testuitslagen van al hun patiënten, dat heeft alleen de GGD.

Coronavaccinatie Algemeen

Is het coronavaccin veilig?
Veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor. Net als bij andere vaccins. Bij twijfel over de veiligheid van een vaccin mag het niet worden toegelaten in Nederland. Ook voor de bijwerkingen gelden strenge regels. De voordelen (de werkzaamheid van vaccins) moeten groter zijn dan de nadelen (eventuele bijwerkingen). De vaccins moeten veilig en betrouwbaar zijn en goed werken. Daar oordeelt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over. Ook nadat vaccins zijn goedgekeurd, worden ze in de gaten gehouden. Er komt een Europees bewakingssysteem om de veiligheid van vaccins in de gaten te houden. In Nederland worden alleen vaccins gebruikt die door de EMA en CBG zijn goedgekeurd, hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen doelgroepen (bijvoorbeeld vanwege leeftijd of medische indicatie).

Ik heb corona gehad, moet ik dan nog een 2e prik?
Iedereen die bewezen corona heeft doorgemaakt (ook langer dan 6 maanden geleden), heeft maar één vaccinatie nodig om voldoende beschermd te zijn tegen corona. Dat stelt het ministerie van VWS. Uitzonderingen op dit advies zijn mensen van 80 jaar en ouder en sommige mensen bij wie het afweersysteem niet goed werkt. In eerste instantie werd daarbij een termijn van 6 maanden voor het ontvangen van de vaccinatie aangehouden. 

Ik weiger het vaccin van Astra Zeneca niet, wat is het alternatief?
Zie bericht op de vorige pagina van 02-06-2021.

Kan ik als zwangere worden gevaccineerd? Wanneer kan dat plaatsvinden?
Er wordt nu geadviseerd om zwangeren routinematig te vaccineren, zodra ze hiervoor worden uitgenodigd, met een van de twee mRNA-vaccins (BioNTech/Pfizer of Moderna). Zwangeren met morbide obesitas en met een andere medische indicatie (griepvaccinatiebeleid) zijn via de huisarts uitgenodigd voor een mRNA-vaccinatie bij de GGD. Zwangere zorgverleners, binnen de groepen die nu worden uitgenodigd, komen in aanmerking voor een mRNA-vaccin bij GGD of ziekenhuizen.  
Aanvulling dd 07-06-2021: Vanwege het hoge tempo van vaccineren, heeft de minister van VWS besloten de groep zwangere vrouwen niet te prioriteren voor COVID-19-vaccinatie.

Hoeveel tijd mag er tussen de 1e en 2e prik zitten?
In de huisartsenpraktijk prikken wij alleen met het vaccin van AstraZeneca. Voor deze prik is geadviseerd dat er 6-12 weken tussen de 1e prik en 2e prik zit. In onze praktijk zijn alle afspraken voor de 2e prik ingepland en deze blijven staan.