Praktijkondersteuners

POH-Somatiek

Praktijkondersteuners Somatiek (POH-S) Asma Aynaou, Esther Merks-Jacobs en Yvonne Martens zijn speciaal opgeleid voor het begeleiden van chronisch zieke patiënten in de huisartsenpraktijk. Zij houden spreekuren en doen de reguliere controles voor diabetes mellitus, hoge bloeddruk, astma/COPD-patiënten en begeleiding in stoppen met roken. Daarnaast maken zij risicoanalyses voor hart- en vaatziekten. Alle drie zijn ze allround praktijkondersteuner met ieder een specifiek aandachtgebied.

POH-GGZ

Roxy Johnstone is praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ). Zij heeft als taak de psychische klachten van een patiënt in één tot twee gesprekken in kaart te brengen. Daarna plant zij samen met de patiënt een vervolg. Dit kan variëren van een korte interventie (maximaal drie gesprekken) tot een doorverwijzing naar een andere zorgverlener. Verder legt Roxy contacten met andere zorgverleners in de wijk om de patiënt zo goed mogelijk rondom zijn of haar geestelijk welbevinden te kunnen ondersteunen.

Asma Aynaou
POH-S Hart en vaatziekten

Yvonne Martens
POH-S Ouderenzorg 
en Diabetes Mellitus

Esther Merks-Jacobs
POH-S Astma en COPD​

Roxy Johnstone
POH GGZ