Praktijkregels

Wij willen een prettige en veilige omgeving voor en met elkaar scheppen.

Ons personeel zet zich in om uw medische hulpvraag correct te behandelen. Wij verwachten van u dat u ons personeel daarvoor de kans geeft, door ze rustig en respectvol te woord te staan en geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten. Dit geldt voor contact per telefoon, als u in de praktijk bent en als er een huisbezoek plaatsvindt.

Ons personeel is verplicht zich te houden aan de wet- en regelgeving die gesteld is aan het leveren van huisartsenzorg. Mogelijk dat wij niet altijd volledig aan uw wensen kunnen voldoen.

 • Medewerkers, patiënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om;
 • Voor alle zorgverleners van Huisartsenpraktijk Panta Rhei geldt het medisch beroepsgeheim;
 • Geef elkaar gepaste ruimte in verband met privacy en infectiepreventie;
 • Wanneer u niet kunt komen, vragen wij u zich uiterlijk 24 uur van te voren af te melden;
 • Indien u een afspraak niet annuleert, kunnen er kosten worden gerekend;
 • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops en dergelijke is toegestaan, zolang dit niet storend is;
 • Waak over uw eigendommen. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal;
 • Wij tolereren geen agressie, geweld en seksueel intimiderend gedrag;
 • Wij tolereren geen discriminatie, beledigingen en grof taalgebruik.
 • Drugs, roken en/of alcoholgebruik en wapenbezit zijn niet toegestaan;
 • U mag niet fotograferen of filmen zonder toestemming;
 • Huisdieren (met uitzondering van hulphonden) zijn niet toegestaan.

Wanneer u deze regels niet naleeft, kunnen wij u de toegang tot de praktijk ontzeggen. Het kan betekenen dat wij van u excuses verlangen worden of dat er besloten wordt u niet langer als patiënt te accepteren.
Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doen wij aangifte bij de politie.

Met het patiënt zijn van de huisartsenpraktijk, gaat u akkoord met deze gedragsregels.