Uitschrijven

Als u verhuist naar een postcode buiten ons verzorgingsgebied dan adviseren wij u over te stappen naar een nieuwe huisarts vlakbij uw nieuwe woonadres. Via de website www.kiesuwhuisarts.nl kunt u op basis van uw postcode zien welke huisartsen er in de buurt zijn gevestigd. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw (medische) gegevens. Als u zich wilt uitschrijven vragen wij u dit telefonisch of aan de balie aan ons door te geven. We kunnen dan het juiste dossier overdragen aan de nieuwe huisarts. Dit geschiedt via een beveiligde omgeving waaraan de meeste huisartsenpraktijken in Nederland zijn verbonden.
We vragen bij uitschrijving altijd naar de reden van uitschrijving.