Geestelijke gezondheidszorg

Ivanka Obi is de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) in onze praktijk. In één tot twee gesprekken brengt zij de psychische klachten van een patiënt in kaart. Daarna plant zij samen met de patiënt een vervolg, in de vorm van een korte interventie (maximaal drie gesprekken) of verwijst door naar een andere zorgverlener.

De POH-GGZ kan eHealth-toepassingen inzetten naast de gesprekken met de patiënt. Via eHealth kan een patiënt bijvoorbeeld een dagboek bijhouden, vragenlijsten invullen of contact hebben met de POH GGZ. Patiënten zijn zo meer betrokken bij hun herstel.

Verder heeft Ivanka als taak om contacten te leggen met andere zorgverleners in de wijk om de patiënt zo goed mogelijk rondom zijn of haar geestelijk welbevinden te ondersteunen.

De zorg van de POH GGZ valt onder de basiszorg en wordt vergoed door de zorgverzekeraar.