Coronavaccinaties

De meest actuele informatie over de Coronavaccinatie kunt u verkrijgen via het landelijke informatienummer: 0800 1351 of via de website www.coronavaccinatie.nl.


In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd.  
Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

15-02-2021

Vaccinatie 63- en 64-jarigen in Noord-Brabant eind februari door eigen huisartsenpraktijk

Noord-Brabant is de derde provincie in Nederland waar huisartsenpraktijken starten met vaccineren met het vaccin van AstraZeneca aan:

  • personen geboren in 1956 en 1957
  • personen met bij ons bekende BMI hoger van 40, geboren in periode 01-01-1956 tot en met 31-12-2002
  • thuiswonende personen met syndroom van Down, geboren in periode  01-01-1956 tot en met 31-12-2002 

Alle bij ons bekende patiënten uit deze groepen ontvangen deze week een uitnodiging voor vaccinatie. Alleen wanneer u behoort tot één van deze groepen en op 20 februari nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk. Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie.

In de uitnodiging staat vermeld op welke dag en tijd u wordt verwacht in de huisartsenpraktijk voor de vaccinatie. U krijgt diverse documenten meegestuurd, zoals een Gezondheidsverklaring (graag ingevuld meenemen naar de vaccinatie) en informatie over het wel of geen toestemming geven voor registratie in het centraal register van het RIVM. Na de vaccinatie dient u 15 minuten in de wachtkamer plaats te nemen voor observatie. Na afloop krijgt u een vaccinatiebewijs mee en het deel van de oproepkaart voor de tweede vaccinatie. De tweede vaccinatie voor deze groepen wordt half mei toegediend.

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten. We verzoeken de genodigden daarom dringend zich aan de geboden tijd te houden en de aanwijzingen van de praktijkmedewerkers op te volgen. 

05-02-2021

Start vaccinatie 80- tot en met 84-jarigen

Vanaf 5 februari ontvangen de 80-84 jarigen een uitnodiging van het RIVM voor hun Coronavaccinatie. Alle personen met een leeftijd van 80 t/m 89 jaar (geboren tussen 21-01-1931 t/m 21-03-1941) krijgen een uitnodigingsbrief. Niet iedereen wordt op hetzelfde moment uitgenodigd. Vanaf 29 januari tot begin februari worden de 85-89-jarigen gefaseerd uitgenodigd. Bij de fasering van deze groep is geen selectie op leeftijd gemaakt. Het uitnodigingsproces van de 80-84 jarigen loopt vanaf 5 februari tot begin maart, waarbij er wederom gefaseerd wordt uitgenodigd te beginnen bij de 84-jarigen. Deze groep wordt dus van oud naar jong uitgenodigd. Zij worden daar net als de 90-plussers gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer vaccin.

01-02-2021

Thuiswonende 85-plussers die zelf naar GGD-locatie kunnen

Deze groep personen ontvangen thuis een uitnodiging van het RIVM voor de coronavaccinatie. Zij kunnen zelf contact opnemen met het GGD-callcenter voor het maken van een afspraak op een GGD-locatie. In een GGD locatie krijgen zij het BioNTech/Pfizer vaccin. Wij krijgen veel telefoontjes dat mensen ver moeten reizen voor een afspraak omdat er de vaccinatielocatie in Breda is volgepland tot maart. Door de GGD wordt hen geadviseerd om met de huisarts contact op te nemen. Wij attenderen u er op dat huisartsen momenteel nog geen vaccins kunnen bestellen. Voor ons is het nog niet duidelijk wanneer we aan welke groep welk vaccin gaan toedienen. Dit kan nog weken duren. Zeker is dat wij niet het BioNTech/Pfizer vaccin zullen toedienen, deze is uitsluitend via de GGD locatie te verkrijgen. We raden 85-plussers aan - indien mogelijk - gebruik te maken van de uitnodiging voor een coronovaccinatie op een GGD-locatie. Indien dit echt niet mogelijk is, kunt u dit aan ons doorgeven en zetten wij u op de lijst om op een later moment door de huisarts uitgenodigd te worden. Zodra wij over meer informatie beschikken, melden wij dat op deze pagina. Klik hier voor meer informatie.

25-01-2021

Thuiswonende 90-plussers die mobiel zijn

Als huisartsenpraktijk mogen wij eindelijk in actie komen voor de Coronavaccinatie. We gaan nog geen prikken uitdelen. Wel versturen wij een uitnodiging aan de thuiswonende 90-plussers die in staat zijn om (onder begeleiding) naar een GGD locatie te reizen én die in onze praktijk zijn ingeschreven. De uitnodiging verzenden wij per post op woensdag 27 januari 2021. In de uitnodiging staat precies beschreven welke stappen moeten worden genomen om een afspraak te maken voor de Coronavaccinatie op een GGD-locatie. Personen die 90 jaar of ouder zijn en NIET in staat om naar een GGD-locatie te gaan, worden op een later moment geïnformeerd wanneer en hoe zij in aanmerking komen voor de Coronavaccinatie. Op dit moment hebben wij voor hen nog geen informatie.

04-01-2021

Coronavaccinatie

Deze week wordt gestart met de eerste coronavaccinaties. Steeds meer informatie komt beschikbaar en wij houden deze nauwlettend in de gaten. Zodra wij weten wanneer wij welke personen kunnen inenten tegen Corona, informeren wij de desbetreffende personen en uitnodigen hen uit. Houdt er rekening mee dat het zeker tot in het najaar van 2021 duurt voordat alle inentingen gegeven kunnen worden. Het coronavaccin wordt toegediend door twee prikken met een tussenpoos van een aantal weken .