Coronavaccinaties

De praktijk wordt overladen met vragen rondom vaccinaties. Om de praktijk zo optimaal mogelijk bereikbaar te houden, vragen wij u met klem, vragen rondom de vaccinaties te stellen via het landelijke informatienummer. Zij beschikken bovendien over de meest actuele informatie.

Landelijke informatienummer Coronavaccinaties: 0800 1351 (08.00-20.00 uur bereikbaar)

Of bezoek de website www.coronavaccinatie.nl


In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd.  
Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

10-05-2021

Veel gestelde vragen

Wanneer krijg ik mijn coronavaccinatie?
Via deze link kunt u nagaan wanneer u in aanmerking komt voor uw coronavaccinatie. Wij hebben inmiddels iedereen opgeroepen die in aanmerking komt voor een vaccinatie via ons. 

Is het coronavaccin veilig?
Veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor. Net als bij andere vaccins. Bij twijfel over de veiligheid van een vaccin mag het niet worden toegelaten in Nederland. Ook voor de bijwerkingen gelden strenge regels. De voordelen (de werkzaamheid van vaccins) moeten groter zijn dan de nadelen (eventuele bijwerkingen). De vaccins moeten veilig en betrouwbaar zijn en goed werken. Daar oordeelt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over. Ook nadat vaccins zijn goedgekeurd, worden ze in de gaten gehouden. Er komt een Europees bewakingssysteem om de veiligheid van vaccins in de gaten te houden. In Nederland worden alleen vaccins gebruikt die door de EMA en CBG zijn goedgekeurd, hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen doelgroepen (bijvoorbeeld vanwege leeftijd of medische indicatie)

Kan mijn huisarts bij het RIVM een ander vaccin regelen voor mij?
Nee, dat is niet mogelijk. De overheid beoordeelt op basis van (inter)nationale adviezen welk vaccin voor een bepaalde doelgroep geschikt is. Omdat de overheid nu in het belang van de volksgezondheid zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen willen vaccineren, is het helaas niet mogelijk om individuele uitzonderingen te maken op deze vaccinatiestrategie of een ander vaccin aan te vragen. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/kan-ik-zelf-kiezen-voor-een-bepaald-soort-coronavaccin.

Kan ik als zwangere worden gevaccineerd? Wanneer kan dat plaatsvinden?
Er wordt nu geadviseerd om zwangeren routinematig te vaccineren, zodra ze hiervoor worden uitgenodigd, met een van de twee mRNA-vaccins (BioNTech/Pfizer of Moderna). Zwangeren met morbide obesitas en met een andere medische indicatie (griepvaccinatiebeleid) worden via de huisarts uitgenodigd voor een mRNA-vaccinatie bij de GGD. Zwangere zorgverleners, binnen de groepen die nu worden uitgenodigd, komen in aanmerking voor een mRNA-vaccin bij GGD of ziekenhuizen. De overige zwangeren worden op leeftijd (oud naar jong) uitgenodigd volgens het programma voor een mRNA-vaccinatie bij de GGD. De huisarts heeft niet de faciliteiten om mRNA-vaccins te bewaren en prikt op dit moment uitsluitend het Astra-Zeneca vaccin. Dit is een ander type vaccin (Vector-vaccin).

01-05-2021

Planning vaccinaties vanuit onze praktijk

We krijgen veel vragen van onze patiënten over wanneer zij aan de beurt komen voor een coronavaccinatie. 

Als huisartsenpraktijk vaccineren wij mensen die geboren zijn in de jaren 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960. Ook vaccineren we mensen die het syndroom van Down hebben en geboren zijn in 1960 en ouder en mensen die morbide obesitas hebben en die geboren zijn in 1960 en ouder. Inmiddels hebben wij aan deze groepen de eerste coronaprik toegediend. Zij zijn al in het bezit van een oproepkaart voor de tweede prik. 

Alle andere mensen ontvangen een uitnodiging vanuit de overheid om gevaccineerd te worden door de GGD.

24-04-2021

Vaccinatie medische risicogroepen 18 tot 60 jaar door samenwerking GGD en huisartsen

Om een snelle vaccinatie van medische risicogroepen mogelijk te maken, gaan GGD’en en huisartsen samenwerken. Het betreft hier de groep mensen die ook voor de jaarlijks griepprik worden opgeroepen. De GGD’en nemen de uitvoering van de vaccinaties op zich, wij weten om welke personen het in onze praktijk gaat en verzorgen de uitnodigingen (via een externe partner). De mensen die tot deze groep behoren worden, ontvangen tussen 5  en 18 mei een uitnodiging per post.

23-04-2021

Voorlopig laatste groep voor vaccinatie door huisarts opgeroepen

Personen geboren in de jaren 1956 tot en met 1960 die niet in de eerste 2 rondes door ons zijn gevaccineerd, zijn vandaag zoveel mogelijk telefonisch opgeroepen voor hun 1e coronavaccinatie. Omdat wij snel kunnen schakelen vindt de vaccinatie als vrijdag 30 april plaats in de praktijk. Degenen die wij telefonisch niet hebben kunnen bereiken en die wel tot deze groep behoren, verzoeken wij vriendelijk contact op te nemen met de praktijk. We geven u dan het tijdslot door waarop u bent ingedeeld. 

We hopen maandag de uitnodigingsmaterialen te ontvangen om u ook schriftelijk op te roepen. We verwachten dat u deze donderdag 29 april in uw brievenbus vindt. Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie. 

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten. We verzoeken de genodigden daarom dringend zich aan de geboden tijd te houden en de aanwijzingen van de praktijkmedewerkers op te volgen. 

22-04-2021

Tweede prik met AstraZeneca

Het AstraZeneca-vaccin hebben wij in de afgelopen maanden geprikt bij mensen geboren in de jaren 1956 tot en met 1959, mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), mensen met het syndroom van Down die thuis wonen en onze medewerkers. In mei en juni zijn dezelfde personen opgeroepen voor een 2e vaccinatie. Behoort u tot deze groep en bent u met dit vaccin geprikt, dan heeft u mogelijk vragen:

Ik ben met het vaccin van AstraZeneca gevaccineerd, wat moet ik nu doen?
Als u geprikt bent met het AstraZeneca-vaccin en heeft u geen klachten gehad, dan is er geen reden tot zorg.
Alleen als u kort geleden geprikt bent en u krijgt na drie dagen (weer) ziekteverschijnselen met daarbij onverwachte en/of onbekende klachten, en/of grotere of kleinere blauwe vlekjes (puntbloedingen) in de huid, dan luidt het advies om direct contact op te nemen met uw huisarts.

Ik ben nu 1x gevaccineerd met AstraZeneca. Wat betekent dit voor mijn 2e prik?
Mensen jonger dan 60 jaar die al wel een eerste AstraZeneca-vaccinatie hebben gekregen en daarbij géén ernstige bijwerkingen hebben gekregen, kunnen veilig de tweede prik van dit vaccin gewoon krijgen, zo stelt de Gezondheidsraad. De oproep die mensen al hebben ontvangen voor de 2e prik, gaat door op de afgesproken datum en tijd gewoon door. 

Heeft u nog vragen over dit besluit? U vindt meer informatie op www.corovaccinatie.nl. Ook kunt u met vragen naar het landelijk publieksinformatienummer van de overheid: 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur bereikbaar).

15-04-2021

Personen uit medische hoog-risicogroepen (1961 t/m 2005) worden gevaccineerd door GGD of Thuisvaccinatie

Het kabinet heeft, op advies van de Gezondheidsraad, besloten dat mensen geboren in 1961 of later niet meer gevaccineerd worden met het AstraZeneca-vaccin. Dit heeft een verschuiving van vaccins tot gevolg, maar niet een verschuiving van strategie en prioritering. De vaccinatievolgorde wordt aangehouden. Dit betekent dat de meest kwetsbare mensen nog steeds het eerst worden gevaccineerd, omdat zij het meeste risico lopen.

Het betreft:

  • Thuiswonende mensen met het syndroom van Down - geboren in 1-1-1961 tot en met 31-12-2005
  • Thuiswonende mensen met morbide obesitas (BMI >40) - geboren in 1-1-1961 tot en met 31-12-2005 

De personen van wie wij weten dat zij tot deze groep behoren, zijn vandaag door ons persoonlijk benaderd opdat zij vóór maandag 19 april a.s. een afspraak kunnen maken.

13-04-2021

Vaccinatie tijdens Ramadan

Dit jaar is de vastenperiode voor moslims, de ramadan, van dinsdag 13 april 2021 tot en met woensdag 12 mei 2021. Moslims moeten dan overdag vasten. Misschien krijgt u net in deze periode een uitnodiging voor uw vaccinatie. Wat zegt de islam over overdag vaccineren? Via deze link krijgt u uitleg.

09-04-2021

Astra Zeneca definitief voor mensen van 60 jaar en ouder

Het ministerie van VWS heeft gisterenavond laten weten dat het covid-19-vaccin van AstraZeneca alleen nog mag worden ingezet voor mensen van 60 jaar en ouder. De minister zegt dit besluit te hebben genomen op advies van de Gezondheidsraad en na bestudering door het Europees Medicijn Agentschap (EMA).

Mensen jonger dan 60 jaar die al wel een eerste AstraZeneca-vaccinatie hebben gekregen en daarbij géén ernstige bijwerkingen hebben gekregen, kunnen veilig de tweede prik van dit vaccin gewoon krijgen, zo stelt de Gezondheidsraad. De oproep die mensen al hebben ontvangen voor de 2e prik, gaat door op de afgesproken datum en tijd gewoon door. 

We begrijpen dat u mogelijk vragen heeft. Via het landelijke informatienummer 0800 1351 kunt u antwoord krijgen op de algemene vragen over de Coronavaccinaties.

19-03-2021

Mensen met geboortejaren 1958 en 1959 (her)opgeroepen voor 1e prik

Door de bekendmaking dat het vaccin AstraZeneca weer ingezet mag worden, gaan wij meteen verder met vaccineren tegen Corona. De personen met geboortejaar 1958 voor wie de oproep eerder deze week was geannuleerd, zijn vandaag op de hoogte gebracht van een nieuwe prikdatum. En we pakken meteen door en hebben ook de mensen met geboortejaar 1959 opgeroepen voor hun eerst Coronaprik. 

In de uitnodiging staat vermeld op welke dag en tijd u wordt verwacht in de huisartsenpraktijk voor de vaccinatie. U krijgt diverse documenten meegestuurd, zoals een Gezondheidsverklaring (graag ingevuld meenemen naar de vaccinatie) en informatie over het wel of geen toestemming geven voor registratie in het centraal register van het RIVM. Na de vaccinatie dient u 15 minuten in de wachtkamer plaats te nemen voor observatie. Na afloop krijgt u een vaccinatiebewijs mee en het deel van de oproepkaart voor de tweede vaccinatie. De tweede vaccinatie voor deze groepen wordt in juni toegediend.

Alleen wanneer u behoort tot één van deze groepen en op 23 maart nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk. Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie. Na deze groep is onze voorraad leeg. Wanneer alle andere provincies zijn gestart met vaccineren komen wij wellicht in aanmerking voor een volgende levering.

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten. We verzoeken de genodigden daarom dringend zich aan de geboden tijd te houden en de aanwijzingen van de praktijkmedewerkers op te volgen. 

05-03-2021

Leeftijdsgroep 75 tot en met 79 jaar ontvangen binnenkort uitnodiging voor vaccinatie

Vanaf morgen ontvangen de eerste mensen uit de leeftijdsgroep 75 tot en met 79-jarigen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een uitnodiging voor een coronavaccinatie. Het gaat om mensen die geboren zijn in de geboortejaren 1941 tot en met 1946. Zij kunnen na ontvangst van de brief zelf een afspraak maken voor een vaccinatie via de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). In totaal gaat het om ongeveer 812.000 mensen. Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer.
De uitnodigingen in deze doelgroep worden verspreid over de komende twee weken verstuurd. De volgorde van het uitnodigen is van oud naar jong. De GGD heeft inmiddels ruim 60 locaties geopend waar mensen terecht kunnen voor een vaccinatie.

01-03-2021

Vaccinatie aan 63- en 64 jarigen soepel verlopen

Vrijdag 26 februari hebben wij de eerste ronde COVID-vaccinaties gehad. Zo'n 80% van de genodigden gaf gehoor aan de uitnodiging voor de 1e prik en voor hen waren voldoende vaccins beschikbaar. Naast het reguliere spreekuur waren per kwartier 5 personen genodigd zodat volgens de Corona-maatregelen de prik veilig kon worden toegediend. Na de prik werden de mensen een kwartier geobserveerd en bij geen enkele persoon heeft zich een probleem voorgedaan.
De meeste personen die geen gehoor aan de uitnodiging hadden gegeven, waren al ingeënt door hun werkgever, verbleven in het buitenland of waren ziek. 

15-02-2021

Vaccinatie 63- en 64-jarigen in Noord-Brabant eind februari door eigen huisartsenpraktijk

Noord-Brabant is de derde provincie in Nederland waar huisartsenpraktijken starten met vaccineren met het vaccin van AstraZeneca aan:

  • personen geboren in 1956 en 1957
  • personen met bij ons bekende BMI hoger van 40, geboren in periode 01-01-1956 tot en met 31-12-2002
  • thuiswonende personen met syndroom van Down, geboren in periode  01-01-1956 tot en met 31-12-2002 

Alle bij ons bekende patiënten uit deze groepen ontvangen deze week een uitnodiging voor vaccinatie. Alleen wanneer u behoort tot één van deze groepen en op 20 februari nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk. Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie.

In de uitnodiging staat vermeld op welke dag en tijd u wordt verwacht in de huisartsenpraktijk voor de vaccinatie. U krijgt diverse documenten meegestuurd, zoals een Gezondheidsverklaring (graag ingevuld meenemen naar de vaccinatie) en informatie over het wel of geen toestemming geven voor registratie in het centraal register van het RIVM. Na de vaccinatie dient u 15 minuten in de wachtkamer plaats te nemen voor observatie. Na afloop krijgt u een vaccinatiebewijs mee en het deel van de oproepkaart voor de tweede vaccinatie. De tweede vaccinatie voor deze groepen wordt half mei toegediend.

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten. We verzoeken de genodigden daarom dringend zich aan de geboden tijd te houden en de aanwijzingen van de praktijkmedewerkers op te volgen. 

05-02-2021

Start vaccinatie 80- tot en met 84-jarigen

Vanaf 5 februari ontvangen de 80-84 jarigen een uitnodiging van het RIVM voor hun Coronavaccinatie. Alle personen met een leeftijd van 80 t/m 89 jaar (geboren tussen 21-01-1931 t/m 21-03-1941) krijgen een uitnodigingsbrief. Niet iedereen wordt op hetzelfde moment uitgenodigd. Vanaf 29 januari tot begin februari worden de 85-89-jarigen gefaseerd uitgenodigd. Bij de fasering van deze groep is geen selectie op leeftijd gemaakt. Het uitnodigingsproces van de 80-84 jarigen loopt vanaf 5 februari tot begin maart, waarbij er wederom gefaseerd wordt uitgenodigd te beginnen bij de 84-jarigen. Deze groep wordt dus van oud naar jong uitgenodigd. Zij worden daar net als de 90-plussers gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer vaccin.

01-02-2021

Thuiswonende 85-plussers die zelf naar GGD-locatie kunnen

Deze groep personen ontvangen thuis een uitnodiging van het RIVM voor de coronavaccinatie. Zij kunnen zelf contact opnemen met het GGD-callcenter voor het maken van een afspraak op een GGD-locatie. In een GGD locatie krijgen zij het BioNTech/Pfizer vaccin. Wij krijgen veel telefoontjes dat mensen ver moeten reizen voor een afspraak omdat er de vaccinatielocatie in Breda is volgepland tot maart. Door de GGD wordt hen geadviseerd om met de huisarts contact op te nemen. Wij attenderen u er op dat huisartsen momenteel nog geen vaccins kunnen bestellen. Voor ons is het nog niet duidelijk wanneer we aan welke groep welk vaccin gaan toedienen. Dit kan nog weken duren. Zeker is dat wij niet het BioNTech/Pfizer vaccin zullen toedienen, deze is uitsluitend via de GGD locatie te verkrijgen. We raden 85-plussers aan - indien mogelijk - gebruik te maken van de uitnodiging voor een coronovaccinatie op een GGD-locatie. Indien dit echt niet mogelijk is, kunt u dit aan ons doorgeven en zetten wij u op de lijst om op een later moment door de huisarts uitgenodigd te worden. Zodra wij over meer informatie beschikken, melden wij dat op deze pagina. Klik hier voor meer informatie.

25-01-2021

Thuiswonende 90-plussers die mobiel zijn

Als huisartsenpraktijk mogen wij eindelijk in actie komen voor de Coronavaccinatie. We gaan nog geen prikken uitdelen. Wel versturen wij een uitnodiging aan de thuiswonende 90-plussers die in staat zijn om (onder begeleiding) naar een GGD locatie te reizen én die in onze praktijk zijn ingeschreven. De uitnodiging verzenden wij per post op woensdag 27 januari 2021. In de uitnodiging staat precies beschreven welke stappen moeten worden genomen om een afspraak te maken voor de Coronavaccinatie op een GGD-locatie. Personen die 90 jaar of ouder zijn en NIET in staat om naar een GGD-locatie te gaan, worden op een later moment geïnformeerd wanneer en hoe zij in aanmerking komen voor de Coronavaccinatie. Op dit moment hebben wij voor hen nog geen informatie.

04-01-2021

Coronavaccinatie

Deze week wordt gestart met de eerste coronavaccinaties. Steeds meer informatie komt beschikbaar en wij houden deze nauwlettend in de gaten. Zodra wij weten wanneer wij welke personen kunnen inenten tegen Corona, informeren wij de desbetreffende personen en uitnodigen hen uit. Houdt er rekening mee dat het zeker tot in het najaar van 2021 duurt voordat alle inentingen gegeven kunnen worden. Het coronavaccin wordt toegediend door twee prikken met een tussenpoos van een aantal weken .