Coronavaccinaties

We worden overladen met vragen rondom vaccinaties. Om de praktijk bereikbaar te houden, vragen wij u met klem, vragen rondom de vaccinaties en vaccinatiebewijzen te stellen via de landelijke informatienummers. Zij beschikken bovendien over de meest actuele informatie.

Coronavaccinaties:

0800 1351 (08.00-20.00 uur bereikbaar) -  www.coronavaccinatie.nl


Vaccinatiebewijzen: 

0031 247 247 247 (24 uur per dag, 7 dagen per week) -  https://coronacheck.nl/nl/


In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd.  
Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

Bekijk ook de Veelgestelde vragen en de antwoorden, klik hier

15-09-2021

Derde prik voor selecte groep met ernstige afweerstoornis, booster nu nog niet nodig

Tijdens de persconferentie van de demissionaire minister president Rutte en Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Jonge over de ontwikkelingen en maatregelen rondom het COVID-19-virus werd ook gemeld dat een selecte groep personen in aanmerking komen voor een derde Coronaprik. Vanaf oktober krijgt deze selecte groep patiënten een uitnodiging voor een derde vaccinatie via hun medisch specialist in het ziekenhuis. De prik wordt gezet bij een GGD-priklocatie. Voor meer informatie en achtergrond, klik hier.

09-08-2021

Vaccinatiebewijs voor in buitenland gevaccineerden

De overheid heeft aangekondigd dat ze een oplossing hebben gevonden voor de registratie van mensen die in het buitenland (buiten de EU) zijn gevaccineerd. Tot nu toe was er voor deze mensen geen manier om aan een bewijs van vaccinatie te komen dat geldig is in Nederland en in de Europese Unie. Soms vroegen mensen daarom of de huisarts voor hen een vaccinatiebewijs konden maken, maar dat kan niet, want huisartsen zijn alleen betrokken bij de vaccinatiebewijzen van mensen die ze zelf hebben gevaccineerd. De Rijksoverheid meldt nu dat de mensen die in het buitenland zijn gevaccineerd aan een vaccinatiebewijs kunnen komen door een afspraak te maken via 030 – 8002899. Meer informatie is te vinden op deze pagina. Mensen die binnen de EU zijn gevaccineerd, kunnen via het land waarin ze zijn gevaccineerd aan een DCC/vaccinatiebewijs komen.

15-07-2021

Keuzevrijheid na 1e prik

Vorige week heeft de Gezondheidsraad aangegeven dat er geen bezwaar is om een eerste prik AstraZeneca te combineren met een tweede prik BioNTech/Pfizer. Uit recent Brits onderzoek naar antistoffen blijkt dat de combinatie van een eerste vaccinatie met AstraZeneca en een tweede vaccinatie met BioNTech/Pfizer net zo goed beschermt tegen ernstige ziekte als twee doses van het AstraZeneca-vaccin. Minister Hugo de Jonge heeft op basis daarvan besloten mensen de gelegenheid te bieden om na een eerste keer AstraZeneca een vaccin BioNTech/Pfizer te krijgen. Het doel van dit besluit is om iedereen de kans te geven zich zo snel mogelijk volledig te laten vaccineren.

Voor patiënten die morgen een tweede prik AstraZeneca ingepland heeft staan, blijft het advies deze afspraak te laten staan. U bent dan het snelst optimaal beschermd. Mocht u toch graag overstappen op een tweede vaccin met Pfizer dan mag dat. In dat geval wordt u verzocht om zich per mail uiterlijk vrijdag 16 juli 12.00 uur bij ons af te melden voor uw vaccinatieafspraak. Omdat morgen onze laatste vaccinatiedag in de praktijk is, kunt u daarna niet meer terugkomen op uw besluit om de 2e AstraZeneca vaccinatie te weigeren.

Vanaf 16 juli kunnen personen die gebruik willen maken van een tweede vaccinatie met BioNTech/Pfizer zich melden bij de GGD door te bellen met nummer 0800 – 7070.
Om de druk op het callcenter te beperken is er een verdeling per dag gemaakt. Deze ziet er als volgt uit:

 • Vrijdag 16 juli – mensen uit 1956 of eerder
 • Zaterdag 17 juli – mensen uit 1957
 • Maandag 19 juli – mensen uit 1958
 • Dinsdag 20 juli – mensen uit 1959
 • Woensdag 21 juli – mensen uit 1960
 • Donderdag 22 juli– iedereen die ouder is dan 18 jaar

30-06-2021

Digitaal Corona Certificaat

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie? Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen.
Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031 247 247 247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.
Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen. Alleen als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen. Stuurt u dan via MijnGezondheid.net een eConsult en geef aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat het niet is gelukt via CoronaCheck.nl. Heeft u geen toegang tot MijnGezondheid.net stuur dan een mail naar info@huisartsenpraktijkpantarhei.nl.

30-06-2021

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar kunnen zich vanaf begin juli laten vaccineren

Vanaf begin juli kunnen de eerste jongeren die dat willen zich laten vaccineren tegen het coronavirus met BioNTech/Pfizer. Dit heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaag besloten nadat de Gezondheidsraad hier gisteren een positief advies over gaf. Het vaccineren van jongeren zorgt voor directe en indirecte gezondheidswinst voor henzelf en kan een opleving van het virus in het najaar tegengaan.
De eerste jongeren, geboren in 2004, kunnen vanaf aanstaande vrijdag, 10 uur, een afspraak maken, telefonisch met de GGD of met DigiD via de gebruikelijke site. De dagen daarna volgen de jaren 2005, 2006 etc. Per dag wordt zoals gebruikelijk gekeken of er een geboortejaar uitgenodigd kan worden. Naar het zich nu laat aanzien hebben alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar die dat willen nog voor het begin van het nieuwe schooljaar hun eerste prik. De tweede volgt dan in september, de eerste maand van het nieuwe schooljaar.  Meer informatie.

23-06-2021

Thuisvaccinatie niet-mobiele mensen 60-minners

Er is door de overheid eindelijk een oplossing gevonden voor de thuisvaccinatie van mensen van onder de 60 jaar die niet mobiel zijn. Deze mensen kunnen niet door de huisartsen worden gevaccineerd, omdat wij alleen AstraZeneca-vaccins hebben en dat vaccin niet mag worden ingezet voor deze groep. De overheid heeft een organisatie ingeschakeld die de thuisvaccinaties van deze mensen op zich gaat nemen. Huisartsen zijn verzocht om het aantal; personen die in deze categorie vallen door te geven en verdere instructies af te wachten. Er worden dus nog geen persoonsgegevens gedeeld met instanties buiten de praktijk. De verwachting is dat na 1 juli wordt gestart met het vaccineren van deze groep

22-06-2021

Jongeren 12 t/m 17 jaar met medische indicatie

Woensdag 9 juni 2021 heeft demissionair minister Hugo de Jonge, op advies van de Gezondheidsraad, besloten dat jongeren met een medische indicatie geboren tussen 2004 en 30 juni 2009 bij de GGD gevaccineerd kunnen worden met het BioNTech/Pfizer-vaccin. De Gezondheidsraad heeft een omschrijving gegeven van de
doelgroepen die hiervoor in aanmerking komen. Wij zijn gevraagd deze te selecteren en een gepersonaliseerde uitnodigingsbrief te sturen. Het betreft:

 • jongeren die wij jaarlijks een uitnodigen voor de griepprik
 • jongeren met het syndroom van Down

Daarnaast komen ook de volgende groepen jongeren in aanmerking voor vaccinatie:

 • jongeren met obesitas ≥ graad 2 volgens de NHG-standaard
 • gezonde jongeren in het kader van Ringvaccinatie: Hieronder wordt verstaan: Vaccinatie van jongeren tussen 12 en 17 jaar die huisgenoot van jongeren of
  volwassenen uit de medische risicogroepen zijn, die zelf om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden of waarvan verwacht wordt dat zij niet genoeg
  beschermd zijn na vaccinatie vanwege een immuunstoornis.

Deze hebben wij als huisarts niet volledig in beeld en kunnen wij in ons informatiesysteem niet selecteren. Het RIVM kijkt daarom samen met diverse partijen naar andere routes om deze doelgroepen uit te nodigen voor vaccinatie bij de GGD.

18-06-2021

Thuisvaccinatie niet-mobiele mensen 60-minners

Er is door de overheid eindelijk een oplossing gevonden voor de thuisvaccinatie van mensen van onder de 60 jaar die niet mobiel zijn. Deze mensen kunnen niet door de huisartsen worden gevaccineerd, omdat wij alleen AstraZeneca-vaccins hebben en dat vaccin niet mag worden ingezet voor deze groep. De overheid heeft een organisatie ingeschakeld die de thuisvaccinaties van deze mensen op zich gaat nemen. Volgende week ontvangen wij informatie vanuit het RIVM over hoe u die persoon of personen dan kunt verwijzen naar de organisatie die thuis kan vaccineren met MRNA-vaccin.

18-06-2021

Advies Gezondheidsraad over vaccinatie kwetsbare jongeren

De Gezondheidsraad heeft op 9 juni een advies uitgebracht over vaccinatie van kinderen van 12 tot en met 17 jaar. De raad oordeelt dat voor kinderen met bepaalde medische aandoeningen vaccinatie wenselijk is. En ze adviseert om vaccinatie aan te bieden aan huisgenoten (vanaf 12 jaar) van kinderen die in een risicogroep zitten maar zelf niet gevaccineerd kunnen worden. Het ministerie van VWS heeft dit advies overgenomen. De minister heeft gevraagd of huisartsen de doelgroepen zoals de Gezondheidsraad die heeft geformuleerd, kunnen selecteren. De groep jongeren die het betreft, is breder dan alleen de jongeren die de griepprik krijgen. Niet alle kinderen die het betreft zijn automatisch te selecteren door de huisartsen. Voor de kinderen binnen de griepprikpopulatie en de kinderen met syndroom van Down is dat wel mogelijk. Wij vinden we het belangrijk dat deze groep kwetsbare jongeren spoedig de mogelijkheid krijgen om gevaccineerd te worden.
Onze verwachting is dat wij in de loop van volgende week instructies ontvangen en met de selectie kunnen starten.

07-06-2021

Herinneringsoproep voor mensen van 65 jaar en ouder

Mensen van 65 jaar en ouder, die volgens de registratie in het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) nog niet gevaccineerd zijn, ontvangen de komende tijd een herinneringsoproep te beginnen bij de oudsten. Zij kunnen een afspraak maken bij een van de GGD’en en worden gevaccineerd met een mRNA-vaccin.

02-06-2021

Ministerie VWS: veegronde vaccinatie 60-plussers

Minister De Jonge van VWS heeft aangekondigd dat alle 60-plussers die nog niet gevaccineerd zijn, worden opgeroepen om zich alsnog te laten vaccineren. Het gaat hierbij ook om de 60 t/m 64-jarigen (geboortejaren 1956 tot en met 1960) die de afgelopen maanden door de huisartsen zijn uitgenodigd voor vaccinatie (naast de 65-plussers die voor vaccinatie door de GGD zijn uitgenodigd). Het ministerie stelt dat mensen die de eerste vaccinatie met AstraZeneca hebben gehad bij de huisarts, de tweede AZ-prik gewoon bij de huisarts kunnen halen. Het ministerie schrijft dat uit onderzoek blijkt dat dat het meest effectief en veilig is. Het is te verwachten dat de Gezondheidsraad zich hier binnenkort ook nog over zal uitspreken.
Het ministerie meldt dat mensen uit de geboortejaren 1956 tot en met 1960 die nog niet gevaccineerd zijn met AstraZeneca, vanaf zaterdag 5 juni online een afspraak kunnen plannen voor vaccinatie bij de GGD. 

01-05-2021

Planning vaccinaties vanuit onze praktijk

We krijgen veel vragen van onze patiënten over wanneer zij aan de beurt komen voor een coronavaccinatie.
Als huisartsenpraktijk vaccineren wij mensen die geboren zijn in de jaren 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960. Ook vaccineren we mensen die het syndroom van Down hebben en geboren zijn in 1960 en ouder en mensen die morbide obesitas hebben en die geboren zijn in 1960 en ouder. Inmiddels hebben wij aan deze groepen de eerste coronaprik toegediend. Zij zijn al in het bezit van een oproepkaart voor de tweede prik.
Alle andere mensen ontvangen een uitnodiging vanuit de overheid om gevaccineerd te worden door de GGD.

24-04-2021

Vaccinatie medische risicogroepen 18 tot 60 jaar door samenwerking GGD en huisartsen

Om een snelle vaccinatie van medische risicogroepen mogelijk te maken, gaan GGD’en en huisartsen samenwerken. Het betreft hier de groep mensen die ook voor de jaarlijks griepprik worden opgeroepen. De GGD’en nemen de uitvoering van de vaccinaties op zich, wij weten om welke personen het in onze praktijk gaat en verzorgen de uitnodigingen (via een externe partner). De mensen die tot deze groep behoren worden, ontvangen tussen 5  en 18 mei een uitnodiging per post.

23-04-2021

Voorlopig laatste groep voor vaccinatie door huisarts opgeroepen

Personen geboren in de jaren 1956 tot en met 1960 die niet in de eerste 2 rondes door ons zijn gevaccineerd, zijn vandaag zoveel mogelijk telefonisch opgeroepen voor hun 1e coronavaccinatie. Omdat wij snel kunnen schakelen vindt de vaccinatie als vrijdag 30 april plaats in de praktijk. Degenen die wij telefonisch niet hebben kunnen bereiken en die wel tot deze groep behoren, verzoeken wij vriendelijk contact op te nemen met de praktijk. We geven u dan het tijdslot door waarop u bent ingedeeld. 

We hopen maandag de uitnodigingsmaterialen te ontvangen om u ook schriftelijk op te roepen. We verwachten dat u deze donderdag 29 april in uw brievenbus vindt. Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie. 

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten. We verzoeken de genodigden daarom dringend zich aan de geboden tijd te houden en de aanwijzingen van de praktijkmedewerkers op te volgen. 

22-04-2021

Tweede prik met AstraZeneca

Het AstraZeneca-vaccin hebben wij in de afgelopen maanden geprikt bij mensen geboren in de jaren 1956 tot en met 1959, mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), mensen met het syndroom van Down die thuis wonen en onze medewerkers. In mei en juni zijn dezelfde personen opgeroepen voor een 2e vaccinatie. Behoort u tot deze groep en bent u met dit vaccin geprikt, dan heeft u mogelijk vragen:

Ik ben met het vaccin van AstraZeneca gevaccineerd, wat moet ik nu doen?
Als u geprikt bent met het AstraZeneca-vaccin en heeft u geen klachten gehad, dan is er geen reden tot zorg.
Alleen als u kort geleden geprikt bent en u krijgt na drie dagen (weer) ziekteverschijnselen met daarbij onverwachte en/of onbekende klachten, en/of grotere of kleinere blauwe vlekjes (puntbloedingen) in de huid, dan luidt het advies om direct contact op te nemen met uw huisarts.

Ik ben nu 1x gevaccineerd met AstraZeneca. Wat betekent dit voor mijn 2e prik?
Mensen jonger dan 60 jaar die al wel een eerste AstraZeneca-vaccinatie hebben gekregen en daarbij géén ernstige bijwerkingen hebben gekregen, kunnen veilig de tweede prik van dit vaccin gewoon krijgen, zo stelt de Gezondheidsraad. De oproep die mensen al hebben ontvangen voor de 2e prik, gaat door op de afgesproken datum en tijd gewoon door. 

Heeft u nog vragen over dit besluit? U vindt meer informatie op www.corovaccinatie.nl. Ook kunt u met vragen naar het landelijk publieksinformatienummer van de overheid: 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur bereikbaar).

15-04-2021

Personen uit medische hoog-risicogroepen (1961 t/m 2005) worden gevaccineerd door GGD of Thuisvaccinatie

Het kabinet heeft, op advies van de Gezondheidsraad, besloten dat mensen geboren in 1961 of later niet meer gevaccineerd worden met het AstraZeneca-vaccin. Dit heeft een verschuiving van vaccins tot gevolg, maar niet een verschuiving van strategie en prioritering. De vaccinatievolgorde wordt aangehouden. Dit betekent dat de meest kwetsbare mensen nog steeds het eerst worden gevaccineerd, omdat zij het meeste risico lopen.

Het betreft:

 • Thuiswonende mensen met het syndroom van Down - geboren in 1-1-1961 tot en met 31-12-2005
 • Thuiswonende mensen met morbide obesitas (BMI >40) - geboren in 1-1-1961 tot en met 31-12-2005 

De personen van wie wij weten dat zij tot deze groep behoren, zijn vandaag door ons persoonlijk benaderd opdat zij vóór maandag 19 april a.s. een afspraak kunnen maken.

13-04-2021

Vaccinatie tijdens Ramadan

Dit jaar is de vastenperiode voor moslims, de ramadan, van dinsdag 13 april 2021 tot en met woensdag 12 mei 2021. Moslims moeten dan overdag vasten. Misschien krijgt u net in deze periode een uitnodiging voor uw vaccinatie. Wat zegt de islam over overdag vaccineren? Via deze link krijgt u uitleg.

09-04-2021

Astra Zeneca definitief voor mensen van 60 jaar en ouder

Het ministerie van VWS heeft gisterenavond laten weten dat het covid-19-vaccin van AstraZeneca alleen nog mag worden ingezet voor mensen van 60 jaar en ouder. De minister zegt dit besluit te hebben genomen op advies van de Gezondheidsraad en na bestudering door het Europees Medicijn Agentschap (EMA).

Mensen jonger dan 60 jaar die al wel een eerste AstraZeneca-vaccinatie hebben gekregen en daarbij géén ernstige bijwerkingen hebben gekregen, kunnen veilig de tweede prik van dit vaccin gewoon krijgen, zo stelt de Gezondheidsraad. De oproep die mensen al hebben ontvangen voor de 2e prik, gaat door op de afgesproken datum en tijd gewoon door. 

We begrijpen dat u mogelijk vragen heeft. Via het landelijke informatienummer 0800 1351 kunt u antwoord krijgen op de algemene vragen over de Coronavaccinaties.

19-03-2021

Mensen met geboortejaren 1958 en 1959 (her)opgeroepen voor 1e prik

Door de bekendmaking dat het vaccin AstraZeneca weer ingezet mag worden, gaan wij meteen verder met vaccineren tegen Corona. De personen met geboortejaar 1958 voor wie de oproep eerder deze week was geannuleerd, zijn vandaag op de hoogte gebracht van een nieuwe prikdatum. En we pakken meteen door en hebben ook de mensen met geboortejaar 1959 opgeroepen voor hun eerst Coronaprik. 

In de uitnodiging staat vermeld op welke dag en tijd u wordt verwacht in de huisartsenpraktijk voor de vaccinatie. U krijgt diverse documenten meegestuurd, zoals een Gezondheidsverklaring (graag ingevuld meenemen naar de vaccinatie) en informatie over het wel of geen toestemming geven voor registratie in het centraal register van het RIVM. Na de vaccinatie dient u 15 minuten in de wachtkamer plaats te nemen voor observatie. Na afloop krijgt u een vaccinatiebewijs mee en het deel van de oproepkaart voor de tweede vaccinatie. De tweede vaccinatie voor deze groepen wordt in juni toegediend.

Alleen wanneer u behoort tot één van deze groepen en op 23 maart nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk. Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie. Na deze groep is onze voorraad leeg. Wanneer alle andere provincies zijn gestart met vaccineren komen wij wellicht in aanmerking voor een volgende levering.

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten. We verzoeken de genodigden daarom dringend zich aan de geboden tijd te houden en de aanwijzingen van de praktijkmedewerkers op te volgen. 

05-03-2021

Leeftijdsgroep 75 tot en met 79 jaar ontvangen binnenkort uitnodiging voor vaccinatie

Vanaf morgen ontvangen de eerste mensen uit de leeftijdsgroep 75 tot en met 79-jarigen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een uitnodiging voor een coronavaccinatie. Het gaat om mensen die geboren zijn in de geboortejaren 1941 tot en met 1946. Zij kunnen na ontvangst van de brief zelf een afspraak maken voor een vaccinatie via de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). In totaal gaat het om ongeveer 812.000 mensen. Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer.
De uitnodigingen in deze doelgroep worden verspreid over de komende twee weken verstuurd. De volgorde van het uitnodigen is van oud naar jong. De GGD heeft inmiddels ruim 60 locaties geopend waar mensen terecht kunnen voor een vaccinatie.

01-03-2021

Vaccinatie aan 63- en 64 jarigen soepel verlopen

Vrijdag 26 februari hebben wij de eerste ronde COVID-vaccinaties gehad. Zo'n 80% van de genodigden gaf gehoor aan de uitnodiging voor de 1e prik en voor hen waren voldoende vaccins beschikbaar. Naast het reguliere spreekuur waren per kwartier 5 personen genodigd zodat volgens de Corona-maatregelen de prik veilig kon worden toegediend. Na de prik werden de mensen een kwartier geobserveerd en bij geen enkele persoon heeft zich een probleem voorgedaan.
De meeste personen die geen gehoor aan de uitnodiging hadden gegeven, waren al ingeënt door hun werkgever, verbleven in het buitenland of waren ziek. 

15-02-2021

Vaccinatie 63- en 64-jarigen in Noord-Brabant eind februari door eigen huisartsenpraktijk

Noord-Brabant is de derde provincie in Nederland waar huisartsenpraktijken starten met vaccineren met het vaccin van AstraZeneca aan:

 • personen geboren in 1956 en 1957
 • personen met bij ons bekende BMI hoger van 40, geboren in periode 01-01-1956 tot en met 31-12-2002
 • thuiswonende personen met syndroom van Down, geboren in periode  01-01-1956 tot en met 31-12-2002 

Alle bij ons bekende patiënten uit deze groepen ontvangen deze week een uitnodiging voor vaccinatie. Alleen wanneer u behoort tot één van deze groepen en op 20 februari nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk. Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie.

In de uitnodiging staat vermeld op welke dag en tijd u wordt verwacht in de huisartsenpraktijk voor de vaccinatie. U krijgt diverse documenten meegestuurd, zoals een Gezondheidsverklaring (graag ingevuld meenemen naar de vaccinatie) en informatie over het wel of geen toestemming geven voor registratie in het centraal register van het RIVM. Na de vaccinatie dient u 15 minuten in de wachtkamer plaats te nemen voor observatie. Na afloop krijgt u een vaccinatiebewijs mee en het deel van de oproepkaart voor de tweede vaccinatie. De tweede vaccinatie voor deze groepen wordt half mei toegediend.

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten. We verzoeken de genodigden daarom dringend zich aan de geboden tijd te houden en de aanwijzingen van de praktijkmedewerkers op te volgen. 

05-02-2021

Start vaccinatie 80- tot en met 84-jarigen

Vanaf 5 februari ontvangen de 80-84 jarigen een uitnodiging van het RIVM voor hun Coronavaccinatie. Alle personen met een leeftijd van 80 t/m 89 jaar (geboren tussen 21-01-1931 t/m 21-03-1941) krijgen een uitnodigingsbrief. Niet iedereen wordt op hetzelfde moment uitgenodigd. Vanaf 29 januari tot begin februari worden de 85-89-jarigen gefaseerd uitgenodigd. Bij de fasering van deze groep is geen selectie op leeftijd gemaakt. Het uitnodigingsproces van de 80-84 jarigen loopt vanaf 5 februari tot begin maart, waarbij er wederom gefaseerd wordt uitgenodigd te beginnen bij de 84-jarigen. Deze groep wordt dus van oud naar jong uitgenodigd. Zij worden daar net als de 90-plussers gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer vaccin.

01-02-2021

Thuiswonende 85-plussers die zelf naar GGD-locatie kunnen

Deze groep personen ontvangen thuis een uitnodiging van het RIVM voor de coronavaccinatie. Zij kunnen zelf contact opnemen met het GGD-callcenter voor het maken van een afspraak op een GGD-locatie. In een GGD locatie krijgen zij het BioNTech/Pfizer vaccin. Wij krijgen veel telefoontjes dat mensen ver moeten reizen voor een afspraak omdat er de vaccinatielocatie in Breda is volgepland tot maart. Door de GGD wordt hen geadviseerd om met de huisarts contact op te nemen. Wij attenderen u er op dat huisartsen momenteel nog geen vaccins kunnen bestellen. Voor ons is het nog niet duidelijk wanneer we aan welke groep welk vaccin gaan toedienen. Dit kan nog weken duren. Zeker is dat wij niet het BioNTech/Pfizer vaccin zullen toedienen, deze is uitsluitend via de GGD locatie te verkrijgen. We raden 85-plussers aan - indien mogelijk - gebruik te maken van de uitnodiging voor een coronovaccinatie op een GGD-locatie. Indien dit echt niet mogelijk is, kunt u dit aan ons doorgeven en zetten wij u op de lijst om op een later moment door de huisarts uitgenodigd te worden. Zodra wij over meer informatie beschikken, melden wij dat op deze pagina. Klik hier voor meer informatie.

25-01-2021

Thuiswonende 90-plussers die mobiel zijn

Als huisartsenpraktijk mogen wij eindelijk in actie komen voor de Coronavaccinatie. We gaan nog geen prikken uitdelen. Wel versturen wij een uitnodiging aan de thuiswonende 90-plussers die in staat zijn om (onder begeleiding) naar een GGD locatie te reizen én die in onze praktijk zijn ingeschreven. De uitnodiging verzenden wij per post op woensdag 27 januari 2021. In de uitnodiging staat precies beschreven welke stappen moeten worden genomen om een afspraak te maken voor de Coronavaccinatie op een GGD-locatie. Personen die 90 jaar of ouder zijn en NIET in staat om naar een GGD-locatie te gaan, worden op een later moment geïnformeerd wanneer en hoe zij in aanmerking komen voor de Coronavaccinatie. Op dit moment hebben wij voor hen nog geen informatie.

04-01-2021

Coronavaccinatie

Deze week wordt gestart met de eerste coronavaccinaties. Steeds meer informatie komt beschikbaar en wij houden deze nauwlettend in de gaten. Zodra wij weten wanneer wij welke personen kunnen inenten tegen Corona, informeren wij de desbetreffende personen en uitnodigen hen uit. Houdt er rekening mee dat het zeker tot in het najaar van 2021 duurt voordat alle inentingen gegeven kunnen worden. Het coronavaccin wordt toegediend door twee prikken met een tussenpoos van een aantal weken .