Links en formulieren

Handig

Betrouwbare medische informatie: www.thuisarts.nl
Online patiëntomgeving: www.MijnGezondheid.net
Hulpmiddel: www.moetiknaardedokter.nl

Breda

Huisartsenpost Breda: huisartsenpostenwestbrabant.nl 
Ketenzorg en samenwerking huisartsen in Breda: www.hzgbreda.nl 
Laboratoriumonderzoek in Breda: https://www.star-shl.nl/patient/
Ziekenhuis Breda: https://www.amphia.nl/patienten-en-bezoekers

Algemeen

Toestemming geven/intrekken voor uitwisseling medische gegevens: www.volgjezorg.nl 
Informatie over online inzage medisch dossier: www.open-eerstelijn.nl 
Informatie over NPA-keurmerk:  npacertificering.nl/patiënt/
Informatie over indienen van een klacht: www.skge.nl 
Zoek een nieuwe huisarts: www.kiesuwhuisarts.nl/
Nederlandse Patiënten Federatie: www.ncpf.nl
RIVM: www.rivm.nl 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport

Formulieren

Inschrijfformulier
Application Form
Aanvraagformulier medisch dossier
Vragenlijst Urineweginfectie

Deze website is nog in ontwikkeling. Wij doen ons best de links naar de formulieren zo snel mogelijk beschikbaar te maken.